25 Ιανουαρίου 2023! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

44

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2023.

Eνδεικτικές τιμές

Κατώτερη Ανώτερη

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,21 1,33 1,31

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,55  0,55 0,55

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,52  0,63  0,56

ΒΕΑΝΙΔΙΑ Α DORICINO
1,78  1,78  1,78

ΒΕΜΝΙΔΙΑ Α SANTYPLUM
1,70  1,70 1,70

ΒΕΜΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
1,76  1,76  1,76

ΒΕΜΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΠΙΣΤ.
1,78 1,78  1,78

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π,
1,80  1,85 1,83

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,95  0,98 0,96

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΟΔΠ
1,40  1.42 1,41

ΜΕΛΓΙΤΖΑΝΕΣ Α ΟΔ
1,42 1,42 1,42

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,41  1,41  1,41

ΝΤΟΑΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,43  1,43  1,43

ΝΤΟΜ ΕΧΤΑSΥ Α ΠΙΣΤ.
1,16 1,16 1,16

ΝΤΟΜΑΤΑ  NISSOS A
1,06 1,11 1,08

ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ Α
1,08  1,06  1,08

ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,50 0,50  0,50

ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΨΙΛΗ
0,75 0,75  0,75

ΦΛΑΣΚΕΣΨ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α
1,55  1,55C 1,55

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α ΟΔΠ
1.62  1,62  1,62

ΦΛΩΡ Ο.Δ.Π Α
1,39 1,39  1,39

ΦΛΩΡ Ο.Δ.Π Β
0,67 0,67 0,67

ΑΝΑΤΟΛΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Ο.Δ.Π.
1,16 € 1,41€ 1,26 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,45 € 0,55 € 0,48 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΠΙΣΤ.
1,85 € 2,10 € 1,91 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β
0,95 € 0,95 € 0,95 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,10 € 0,11€ 0,11€

ΚΕΡΑΤΟ 6
0,70 € 0,79 € 0,72 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,51 € 0,66 € 0,59 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,27 € 1,41 € 1,34 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ. ΠΙΣΤΟΠ.
1,05 € 1,05 € 1,05 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,35 € 1,42 € 1,38 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ 1ΥΑ
1,81 € 1,88 € 1,85 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ SAMMY
1,85 € 1,85 € 1,85 €

ELPIDA Α ΠΙΣΤΟΠ
1,02 € 1,02 € 1,02 €

ΤΟRRY Α ΠΙΣΤΟΠ
1,09 € 1,09 € 1,09 €

VITELIO Α ΠΙΣΤΟΠ
1,00 € 1,00 € 1,00 €

ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ
0,91€ 1,09 € 1,01€

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 € 0,32 € 0,21 €

ELPIDA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ
0,76 € 0,76 € 0,76 €

ΕΧΤΑSIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΝISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ
0,68 € 0,78 € 0,72 €

VITELIO ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ
0,68 € 0,68 € 0,68 €

ΦΛΑΣΚΑ Α 1,32 € 1,52 € 1,39 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ
1,50 € 1,68 € 1,58 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ
0,98 € 0,98 € 0,98 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 100115Α
1,21 € 1,21 € 1,21 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,55 € 0,72 € 0,59 €

Πηγή: radiolasithi.gr