24 Νοεμβρίου 2021! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

140

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2021.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,37 0,41

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,39 0,45

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,40 0,50

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,00

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,56

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,63

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,63 0,66

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.Π.
0,70

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
0,83

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α
0,48

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,45 0,55

ΚΕΡΑΤΑ Α
0,41

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0,11

ΦΛΑΣΚΕΣ Β ΚΟΥΠΑΤΕΣ Ο.Δ.Π.
0,21

ΦΛΩΡ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,23

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,23 0,25

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
1,05 1,05 1,05

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
0,80 0,80 0,80

ΚΕΡΑΤΟ LYRA ΠΙΣΤ
0,35 0,41 0,38

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
1,02 1,15 1,05

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,60 0,62 0,61

ΤΟΜ. NISSOS Α ΠΙΣΤ.
0,42 0,48 0,45

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,26 0,26 0,26

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
0,56 0,58 0,56

Πηγή: radiolasithi.gr