21 Νοεμβρίου 2020! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

104

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2020.

Ενδεικτικές Τιμές

 Κατώτερη Ανώτερη

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΠΙΣΤ
2,00 2,11

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
2,00 2,05

ΚΝΩΣ. Α ΠΙΣΤ
0,75 0,85

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,40 0,42

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,68

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,66 0,71

ΝΤΟΜΑΤΑ EΛΠΙΔΑ ΨΙΛΗ
0,61

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α
1,21 1,23

ΦΛΩΡ Ο.Δ.Π. Α
1,15 1,16

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ Ο.Δ.Π
0,85 0,88

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Β
0,25

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ Ο.Δ.Π.
0,63 0,71

AΓΓ. ΕΣΩΤ
0,62

AΓΓ. ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ
0,50 0,55

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0.05

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,01

ΦΛΩΡ Ο.Δ.Π. Β
0,47 0,51

ΚΕΡΑΤΑ Α
0,78

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,14

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,16

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ Ο.Δ.Π.
0,27 0,38

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,27 0,38

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,14

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,80

ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ Α
0,93

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ
0,26

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤ
0,26

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,15

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Β
0,15

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,39

ΝΤΟΜ EXTASY ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ
0,45

ΝΤΟΜ ΝΙΣΣΟΣ ΨΙΛΗ
0,42

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0.05

Πηγή: radiolasithi.gr