21 Μαΐου: Η Μάχη της Κρήτης

279

Σαν ξημερώσει ο θεός είκοσι μια του Μάη

και πάρω μάνας την ευχή, του κύρη μου το άρμα,

θα  φύγω για το Μάλεμε πουλιά να κυνηγήσω.

Γνωστούς και φίλους μου παλιούς εκειά θα συναντήσω.

Γιατί όλοι πεθυμήσαμε τη λευτεριά στην Κρήτη.