200 χρόνια…από την σπίθα της Επανάστασης στην Κρήτη, στην Παναγιά την Θυμιανή

124

Γράφει ο Μεσαρίτης

Στην Παναγιά τη Θυμιανή, κόσμος πολύς ευρέθη,

μαζί με τους επίσημους, που μας εκπροσωπούνε,

πολλοί κοιτάζαν στον φακό…οι άλλοι να τους δούνε,

κι ένας λαμπρός εορτασμός, πράγματι επετεύχθη!

Διακόσια χρόνια πέρασαν, ιστορικού μας βίου,

στην Παναγιά των Σφακιών, ως λεν’, την Θυμιανή!

παρέστη δε με φορεσιά η Γιάννα! σφακιανή,

λόγον δε εξεφώνησεν η κυρία Ευθυμίου!

Διέκρινα τηλεοπτικώς ’νθουσιασμό μεγάλο,

κι ο ένας εχαιρέταγε…και δυο φορές τον άλλο!

Στην Παναγιά την Θυμιανή….κατασυγκινημένοι

πιστεύω δε να ήτανε, όλ’ εμβολιασμένοι!