20 Νοεμβρίου 2023! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

222

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2023.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,03 € 1,15 € 1,11€

s

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
1,85 €  2,16 € 2,10 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ORNELA
1,90 € 1,90 €  € 1,90 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,74 € 0,85 € 0,80 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,21€ 0,21€ 0,21€

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ
0,14 € 0,16 € 0,15 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,75 € 0,95 € 0,89 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,92 € 1,05 € 0,99 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,56 € 0,56 € 0,56 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,50 € 0,50 € 0,50 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.
0,60 € 0,60 € 0,60 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,10 € 0,12 € 0,11€

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,61€ 0,61 € 0,61€

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α
0,65 € 0,68 € 0,67 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,05 € 1,20 € 1,14 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,41€ 0,41 € 0,41€

Πηγή: radiolasithi.gr