1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+

484

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου επέστρεψε από το Ελσίνκι της Φινλανδίας  η παιδαγωγική ομάδα του 1ουΔημοτικού Σχολείου Μοιρών, η οποία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  υλοποίησε το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας, με τίτλο  «Καινοτόμες εκπαιδευτικές και διοικητικές προσεγγίσεις – Ακολουθώντας το παράδειγμα της Φινλανδίας».

Φορέας υποδοχής για το παρόν σχέδιο κινητικότητας, διάρκειας 7 ημερών,  ήταν ο  οργανισμός εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας MOVEU  (http://www.moveu.es/), ο  οποίος σε συνεργασία  με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών ανέλαβε την οργάνωση και τον  συντονισμό του σχεδίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείτο από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του σχολείου: Τσώνα Αλεξάνδρα (ΠΕ70, Δ/ντρια του σχολείου), Παπαδάκης Γεώργιος (ΠΕ70, Υπ/ντης), Αναγνωστάκη Μαρία (ΠΕ70), Ρηγάκη Όλγα (ΠΕ70),  Μαλλιαράκη Μαρία (ΠΕ11) και Χριστοδουλάκη Χαρίκλεια (ΠΕ06).

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση σεμιναριακού τύπου, διαλέξεις, επισκέψεις μελέτης και workshops σε επιλεγμένα ινστιτούτα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς οργανισμούς και σχολικά ιδρύματα. Οι εκπαιδευτικοί πέρα από το εκπαιδευτικό μέρος της δράσης, ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Φινλανδίας, ανέπτυξαν κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες.

Η παιδαγωγική ομάδα επέστρεψε γεμάτη από εμπειρίες και γνώσεις σημαντικές που θα τους  συνοδεύουν σε όλη την επαγγελματική τους πορεία, ενισχύοντας την εκπαιδευτική τους ταυτότητα,  αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στην τοπική κοινωνία σε ημερίδα διάχυσης.

Το αντικείμενο μελέτης του παρόντος σχεδίου κινητικότητας αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών και διδακτικών μεθόδων, οι οποίες δύναται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και διαχειρίζονται τα παιδιά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Μέσω του παρόντος σχεδίου και των μελλοντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασιών, το 1ο  Δημοτικό σχολείο Μοιρών  επιδιώκει να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σχολείο για τους μικρούς μαθητές, δημιουργώντας το σχολείο των “ονείρων” τους.