1η Μαρτίου 1900: Ξεκινά η λειτουργία της  «Κρητικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας»

559

Την 1η Μαρτίου 1900 ξεκινά η λειτουργία της  “Κρητικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας”, που λειτούργησε σ’ ολόκληρο το νησί.

Εξέδωσε κρητικά γραμματόσημα και ίδρυσε συνολικά 35 μόνιμα ταχυδρομικά γραφεία και 79 κινητά (αγροτικά).

Τα γραμματόσημα αυτά κυκλοφόρησαν στην Κρήτη μέχρι την ένωση. Παράλληλα με την λειτουργία των Ταχυδρομικών γραφείων της Κρητικής Πολιτείας, στις 3 μεγάλες πόλεις της Κρήτης συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι το 1914 περίπου, τα ξένα ταχυδρομικά γραφεία (Γαλλικό, Αυστριακό, Ιταλικό), που εκδίδαν και ειδικές σειρές γραμματοσήμων για την Κρήτη.

Πηγή: el.wikipedia