1η Μαρτίου 1864: Ξεκινούν τα μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο Σίβα

792

1η Μαρτίου 1864: Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Σίβα!

Το θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του κτιρίου, σύμφωνα με την παράδοση, έβαλε ο Μητροπολίτης Κρήτης και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ο Ανδριανουπόλεως.

Μάλιστα και σήμερα βλέπουμε στο πελέκι που είναι πάνω από την δυτική  πόρτα την παρακάτω επιγραφή: «ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΟΙΟΝΤΩΝ» και με ημερομηνία «1864 ΜΑΡΤΙΟΥ Α»!

Η παράδοση λέει πως στο χωριό πήραν έγκριση για να φτιάξουν σχολείο αλλά και να μεγαλώσουν την εκκλησία του ΄Αι – Γιάννη.

Το χωριό διχάστηκε.

Οι μισοί έλεγαν να μεγαλώσουν την εκκλησία και οι άλλοι μισοί να φτιάξουν το σχολείο.

Τελικά πρυτανεύει η λογική και έγιναν και τα δυο έργα.

Ένα σχολείο που συνεχίζει τη δημιουργική του πορεία έως τις μέρες μας έχοντας συμπληρώσει 157 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας

Πηγή: Αρχείο Ζαχαρία Καψαλάκη