19 Σεπτεμβρίου 2023! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

145

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ
0,88  0,88 0,88

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,65  0,85  0,80

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
30 0,30 0,30

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ
0,30 0,30 0,30

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α SANTYPLUM
5,80 5,80  5.80

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
5,50 5,50  5.50

ΚΝΩΣΣΟΥ A
0,70 0,75  0,72

ΚΝΩΣΣΟΥ A ΠΙΣΤ
0,80  0,80  0,80

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,50 1,50  1,50

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,60  0,60  0,60

Πηγή: radiolasithi.gr