18 Σεπτεμβρίου 2023! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

195

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.

ΑΝΑΤΟΛΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π.
0,70 € 0,73 € 0,72 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,37 € 0,45 € 0,42 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο.Δ_Π
0,82 € 0,92 € 0,85 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,66 € 0,81 € 0,74 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,05 € 1,05 € 1,05 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΖΑΝΝΕΤ
1,65 € 1,70 € 1,67 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 € ‘,65 € 0,65 €

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,70 € 0,88 € 0,80 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,22 € 0,22 € 0,22 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,40 € 0,45 € 0,43 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,30 € 0,43 € 0,42 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,72 € 0,95 € 0,84 €

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,15 € 1,20€ 1,17€

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡIKΟΥ
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,10€ 1,10€ 1,10€

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
4,80 € 5,84 € 5,39 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,42 € 0,42 € 0,42 €

Πηγή: radiolasithi.gr