17 Μαΐου 1918 ξεκινά η Μάχη του Σκρα

122

Το ημερολόγιο έγραφε 17 Μαΐου 1918, όταν ξεκίνησε η μάχη που έκρινε την τύχη της Μακεδονίας. Η μάχη του Σκρα!

Τμήματα των μεραρχιών Αρχιπελάγους, Κρήτης και  Σερρών, ανήκοντα εις το Σώμα Στρατού Εθνικής Αμύνης, έπειτα από προπαρασκευήν πυροβολικού, ήτις είχεν αρχίσει από τής προηγουμένης, θραύουν την ισχυροτάτην βουλγαρικήν αντίστασιν καί κυριεύουν διά τής ξιφολόγχης την οχυρά θέσιν Σκρα.

Οι Βούλγαροι επεχείρησαν λυσσώδεις αντεπιθέσεις, αίτινες, όμως, απέτυχον άπασαι.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη νικηφόρα αυτή έκβαση του Ελληνικού Στρατού ήταν: η πίστη στη νίκη, το υψηλό φρόνημα, το αξιόμαχο των τμημάτων, η καλή εκπαίδευση, η απαράμιλλη ορμητικότητα, η αυταπάρνηση ο ηρωισμός και η αυτοθυσία αξιωματικών και οπλιτών.

Κατόρθωσαν οι Ελληνικές μεραρχίες αυτό που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν οι γαλλικές που είχαν επιτεθεί πρωτύτερα στην ίδια περιοχή.

Πηγή: eistorias.wordpress.com