15η Μαΐου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

1291

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 15ης  Μαΐου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: