15 Σεπτεμβρίου 2021! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

126

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ
0,30 0,41

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,15

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,36 0,38

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0,32

Πηγή: radiolasithi.gr