15 Μαρτίου 1941: Τα ονόματα των 11 Κρητικών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αλβανικό μέτωπο

555

15 Μαρτίου 1941- Οι μάχες στο Αλβανικό μέτωπο συνεχίζονται…

«Αι ιταλικαί επιθέσεις εις το αλβανικό μέτωπο εξασθενίζουν βαθμιαίως προ της ακαταβλήτου αντιστάσεως του Έλληνος στρατιώτου. Ο εχθρός, παρά τας λυσσώδεις προσπαθείας του, δεν σημειώνει πρόοδον εις ουδέν σημείον, υφίσταται δε τρομακτικάς απωλείας». (Πηγή: eistorias.wordpress)

Κατά τη διάρκεια της σκοτώνονται στο πεδίο των μαχών 11 Κρητικοί στρατιώτες.

Το “e-mesara.gr” δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματά τους!

Αθάνατοι…