14η Μαΐου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

1740

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 14ης  Μαΐου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: