14 Ιανουαρίου 2022! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

122

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2022.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη  Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,55 € 1,65 € 1,59 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,85 € 0,85 € 0,85 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
1,30 € 1,36 € 1,35 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΠΙΣΤ.
1,36 € 1,36 € 1,36 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
1,36 € 1,36 € 1,36 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,27 € 1,37 € 1,30 €

ΜΕΛΙΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,63 € 1,63 € 1,63 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ, Ο.Δ.Π.
1,05 € 1,15 € 1,09 €

ΝΤΟΜ. ΝISSOS Α ΠΙΣΤ.
0,77 € 0,77 € 0,77 €

ΝΤΟΜ. TORRY Α ΠΙΣΤ.
0,85 € 0,85 € 0,85 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΔΑΦΝΗ Α
0,85 € 0,85 € 0,85 €

ΝΤΟΜ. TORRY ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,40 € 1,40 € 1,40 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,55 € 1,55 € 1,55 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,80 € 0,85 € 0,81€

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,17 € 0,17 € 0,17 €

Πηγή: radiolasithi.gr