13 Ιανουαρίου! Μέσες τιμές αγροτικών προϊόντων από τα δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

693

Ενδεικτικές μέσες τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από τα δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν την 13η Ιανουαρίου 2020.

(Από τη σελίδα του πρώην Προέδρου του Συνεταιρισμού Τυμπακίου κ. Μανώλη Χριστάκη)