10 Μαρτίου 1941: Τα ονόματα των 35 Κρητικών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αλβανικό μέτωπο

1177

10 Μαρτίου 1941- Δεύτερη ημέρα της εαρινής επίθεση των Ιταλών στο Αλβανικό μέτωπο.

Κατά τη διάρκεια της σκοτώνονται στο πεδίο της μάχης 35 Κρητικοί στρατιώτες.

Το “e-mesara.gr” δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματά τους!

Αθάνατοι…

Ηρώο Αντισκαρίου Δήμου Φαιστού