10 Μαΐου 2022! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

121

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 1 Μαΐου 2022.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη

ΑΓΓΟΥΡΙ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
0,40 0,65 0,55

ΚΕΡΑΤΑ SAMMY ΠΙΣΤ
0,46 0,46 0,46

ΚΕΡΑΤΟ LYRA ΠΙΣΤ
0,46 0,46 0,46

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,25 0,35 0,29

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,70 0,85 0,77

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,88 0,88 0,88

ΤΟΜ. NISSOS Α ΠΙΣΤ.
0,91 0,95 0,93

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,40 0,46 0,42

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
1,74 1,80 1,77

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,67 € 0,67 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
1,65 € 1,65 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,46 € 0,53 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,36 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,80 € 0,86 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,72 € 0,72 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,88 € 0,95 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,92 € 0,92 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,35 € 0,35 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,30 € 0,30 €

ΝΤΟΜ. EXTASY Α ΠΙΣΤ.
0,82 € 0,97 €

ΝΤΟΜ. ΝISOSS Α ΠΙΣΤ.
0,95 € 0,95 €

ΝΤΟΜ. RUNNER Α ΠΙΣΤ.
0,87 € 0,87 €

ΝΤΟΜΑΤΑ RUNNER Α
0,80 € 0,80 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
0,50 € 0,50 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α
0,60 € 0,67 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,70 € 1,80 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΙίΤΕΣ
0,70 € 0,72 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,87 € 0,87 €

Πηγή: radiolasithi.gr