10 Ιουνίου 2021! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

150

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 10 Ιουνίου 2021.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΚΕΡΑΤΑ SAMMY ΠΙΣΤ
0,30 0,30 0,30

ΚΕΡΑΤΟ LYRA ΠΙΣΤ
0,32 0,32 0,32

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,61 0,61 0,61

ΤΟΜ. NISSOS Α ΠΙΣΤ.
0,37 0,57 0,46

ΤΟΜ. UΜΑGΝΑ Α ΠΙΣΤ.
0,49 0,49 0,49

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,32 0,36 0,35

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,16 0,16 0,16

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
0,70 0,70 0,70

Πηγή: radiolasithi.gr