1 Οκτωβρίου 2022! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

196

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2022.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,57 € 0,88 € 0,72 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10€ 0,10€ 0,10€

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,62 € 0,74 € 0,68 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,96 € 1,27 Ε 1,13 €

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,04€ 1,04€ 1,04€

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,60 € 0,60 € 0,60€

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,22 € 1,30 € 1,27 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,36 € 0,36 έ 0,36 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
1,86 € 2,20 € 2,13 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
2,00 € 2,05 € 2,01 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ β
1,00 € 1,00 έ 1,00 €

Ενδεικτικές Τιμές

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,93 € 1,28 € 1,23 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,69 € 0,69 € 0,69 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,52 € 0,83 € 0,56 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,20 € 1,40 € 1,28 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,65 € 0,65 € 0,65 €

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,29 € 1,29 € 1,29 €

ΤΌΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,75 € 2,26 € 2,02 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ
1,31 € 1,31€ 1,31€

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
0,56 € 0,56 € 0,56 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
2,01 € 2,05 € 2,03 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,96 € 0,96 € 0,96 €

Πηγή: radiolasithi.gr