1 Αυγούστου 2020! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

104

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 1 Αυγούστου 2020.

Ενδεικτικές Τιμές

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,15 € 0,21 € 0,19 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,18 € 0,22 € 0,19 €

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,48 € 0,85 € 0,72 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,14 € 0,28 € 0,23 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
0,66 € 0,75 € 0,71 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,13 € 0,42 € 0,23 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,32 € 0,32 € 0,32 €

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΕΣΩ
0,17 € 0,21 € 0,18 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,18 € 0,28 € 0,26 €

ΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,87 € 0,87 € 0,87 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α
0,68 €  0,74  € 0,73 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,21 € 0,21€ 0,21 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΙΟΒΕΙΙΟ
0,65 € 0,68 € 0,66 €

ΤΟΜΑΤΆ ΒΕΛΑΝΙΔΙ ORNELLA
0,65 € 0,65 € 0,65 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,28 € 0,35 € 0,30 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,33 € 0,49 € 0,38 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,17 € 0,21€ 0;18 €

Πηγή: radiolasithi.gr