Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 14ης  Μαΐου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: