Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη τιμά την Παναγία της Παραμυθίας

833

Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη βρίσκεται τό ἀκριβές ἀντίγραφο

τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας προερχόμενο ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἁγίου Ὄρους.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, τήν Κυριακή 6ην Μαΐου τιμάται ἡ Παναγία ἡ Παραμυθία, σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα.
Σάββατο 5 Μαΐου 2018
7.00 μ.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός.
Κυριακή 6 Μαΐου 2018
6.30 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ πανηγυρική Θ. Λειτουργία.
6.30 μ.μ. Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Παναγία τήν
Παραμυθία.