Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Πράξη & Πρόοδος» αξιολογούν τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού

424
Start of the Panhellenic examinations in the 39th High School of Athens, Greece on May 16, 2016. / Έναρξη πανελλήνιων εξετάσεων στο 39ο Λύκειο Αθηνών, 16 Μαΐου 2016.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα της Ιστορίας κρίνονται βατά και προσπελάσιμα από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Τα θέματα Α1 (ορισμοί), Β1 (Σωστό-Λάθος), Β1 – Β2 (ερωτήσεις ανάπτυξης) ήταν προσβάσιμα, καθώς ήταν ξεκάθαρα διατυπωμένα.

Όσον αφορά τα παραθέματα, το Γ1 χρήζει προσοχής, καθώς απαιτούνταν εκτενής ανάπτυξη και συνδυασμός των ιστορικών γνώσεων με τις πληροφορίες της πηγής. Το α υποερώτημα δυσκόλεψε τα παιδιά ως προς τον εντοπισμό του.

Στο Δ1, το α υποερώτημα ήταν ξεκάθαρο, χωρίς « παγίδες». Όσον αφορά το β υποερώτημα , πέραν του ότι η βασική απάντηση της ιστορικής γνώσης προέρχονταν από συγκεκριμένο απόσπασμα του σχολικού εγχειριδίου, ήταν πιο απαιτητικό, καθώς προϋπέθετε ίσως αυξημένη συνδυαστική ικανότητα για να σχολιαστούν όλες οι πληροφορίες που αναγράφονταν στις πηγές.

Αξιολόγηση θεμάτων: Ζαχαριουδάκη Ελένη, Φανουράκη Χαρούλα

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φιλολογίας:

Ζαχαριουδάκη Ελένη

Κυδωνάκη Μαριρένα

Σαμιωτάκη Αντιγόνη

Τζωρτζάκη Ελένη

Φανουράκη Χαρούλα