12η Ιουνίου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

1190

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 12ης Ιουνίου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: