Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 12ης Ιουνίου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: