Ζητούνται πληρώματα των πλοίων της Αδριατικής από τις Μινωικές Γραμμές

3015

Από Μινωικές Γραμμές:

Ζητούνται πληρώματα πλοίων Αδριατικής στις ειδικότητες :

  • Γ΄ Μάγειροι
  • Χυτροκαθαριστές
  • Θαλαμηπόλοι
  • Επίκουροι

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Πληρωμάτων (κ. Σ. Παπαδάκης) /

τηλ.: 2810-399966, fax: 2810-399964 / e-mail: crew@minoan.gr