Τυμπάκι: Η εταιρεία INCRETABLES ζητεί υπάλληλο

946

Η εταιρεία INCRETABLES στο Τυμπάκι ζητεί υπάλληλο για γραμματειακή και λογιστικής υποστήριξη.

Απαραίτητα Προσόντα

  •  Γνώσεις λογιστικής
  •  Αντίληψη, συνέπεια, μεθοδικότητα, ικανότητα στη διεκπεραίωση
  •  Υψηλός βαθμός ικανότητας ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών και διαχείρισης χρόνου
  •  Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Power Point)
  •  Γνώση Αγγλικών
  •  Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας 6949304794 και 6973809908
  • Αποστολή βιογραφικών στο email info.incretables@gmail.com