Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων

534

Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και με βάση την ψηφοφορία εκλέγονται
στο ΔΣ οι:
Θεμέλης Γιώργος,
Κατσαγάννη Παναγιώτα,
Φερφυρής Βασίλης,
Μαρία Μπίζου,
Τζοκας Ηλίας
με αναπληρωματικό μέλος τον Σασλή-Θεοτοκατο Γεώργιο

Στην Ε. Ε.
Οικονόμου Πηνελόπη
Κυπαρισσίδη Σωτηρία
με αναπληρωματικό μέλος
Παπαλιούρα Φωτεινή

Το νέο Δ. Σ. συνεδρίασε άμεσα για την κατανομή αρμοδιοτήτων κι αποφάσισε ομόφωνα την παρακάτω:

Πρόεδρος
Θεμέλης Γιώργος

Αντιπρόεδρος
Κατσαγάννη Παναγιώτα

Γραμματέας
Μπίζου Μαρία

Ταμίας
Τζόκας Ηλίας

Μέλος
Φερφυρής Βασίλης