Το αίτημα της εκτροπής του Πλατύ ποταμού αντιβαίνει της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας

656

Από τον κ. Νικολιδάκη Βασίλη πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή:

Με την ευκαιρία του επαναλαμβανόμενου αιτήματος της εκτροπής του Πλατύ πόταμου  για την ενίσχυση του φράγματος της Φανερωμένης ενός έργου που ήδη αντιβαίνει της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την διαχείριση των υδάτων, λογά της υποβάθμισης των υδάτων αλλά και της περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο όντος του έργου αλλά όσο και μετά απ αυτό έως τη λεκάνη απορροής.

Δείτε εδώ

Δείτε αυτή τη μελέτη αλλά και την ιδία τη οδηγία εδώ

Για να δείτε πως με την λήψη κατάλληλων μέτρων για την ορθολογική διαχείριση των πόρων θα μπορούσε να αποφευχθεί η δημιουργία ενός έργου που οι οικονομικές όπως ο φυσιολατρικός τουρισμός που λατρεύει το Αμάρι και περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν κατά πολύ να αναιρούν τα οποία οικονομικά οφέλη που υπολογίζετε ότι θα υπάρξουν.

(Υ.Γ. «e-mesara.gr»: Οι απόψεις του αναγνώστη είναι καθαρά προσωπικές και και δεν εκφράζουν το «e-mesara.gr»)