Τμήματα Ένταξης στα σχολεία των  Βώρων, Γαλιάς, Καμαρών, Πετροκεφαλίου, Πιτσιδίων, Σκουρβούλων και 2ο Τυμπακίου ζητούν οι Εκπαιδευτικοί

656

Ενημέρωση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π. Ε. Μεσαρας «ΦΑΙΣΤΟΣ»

Στα πλαίσια των μεταβολών για την ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) που σχεδιάζονται σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36380 /Δ3/ 07-03-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, για το επόμενο σχολ. έτος 2019-20, ο Σύλλογός μας έχει να σας προτείνει τα παρακάτω:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Να ιδρυθούν νέα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) στα Δημοτικά σχολεία Βώρων, Γαλιάς, Καμαρών, Πετροκεφαλίου, Πιτσιδίων, Σκουρβούλων και 2ο Τυμπακίου, αφού τα συγκεκριμένα σχολεία πληρούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις της παραπάνω εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, για να γίνει το δημόσιο σχολείο ελκυστικό για όλα τα παιδιά, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Ένα σχολείο που να διαμορφώνει ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.