Συνετή  και ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης και ύδρευσης

394

Γράφει ο  Μιχάλης Παπαηλιάκης*

Ο Δήμος Φαιστού είναι ένας από τους πλουσιότερος αγροτικούς δήμους της χώρας μας. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

  1. H εργατικότητα των κατοίκων του.
  2. Οι εξαιρετικές εδαφο-κλιματικές συνθήκες της περιοχής, οι οποίες επιτρέπουν την καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης και εμπορικής αξίας, όπως είναι τα κηπευτικά υπαίθρου και θερμοκηπίου, τα εσπεριδοειδή, το ελαιόλαδο κ.ά..
  3. Η δυνατότητα άρδευσης καλλιεργειών, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ευημερία της περιοχής. Σύμφωνα με στοιχεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, σε ξηρο-θερμικές περιοχές, όπως η δική μας, περίπου  το 85% του διαθέσιμου νερού καταναλώνεται για τις αρδευτικές ανάγκες της γεωργικής παραγωγής. Η επάρκεια ποιοτικού νερού για άρδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποδοτικότητα των καλλιεργειών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραπέρα βιώσιμη ανάπτυξη  της περιοχής. Επιπλέον η επάρκεια ποιοτικού νερού ύδρευσης αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών και την ουσιαστική ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο μας.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών, μετά από ανομβρία αρκετών  χρόνων, δεν πρέπει να καθησυχάσουν τις αρμόδιες τοπικές αρχές, Δήμο, ΤΟΕΒ, τους κατοίκους της Μεσαράς και της Κρήτης γενικότερα. Λόγω της σταδιακής κλιματική αλλαγής η  λειψυδρία παραμονεύει  και  απειλεί το μέλλον των νοτιότερων περιοχών της χώρας μας. Και την Κρήτη. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να προετοιμάζονται πολύπλευρα. Συγκεκριμένα:

  1. Συνετή και ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων νερών της περιοχής. Αυτό συνεπάγεται:                                                                                            Α. Καθορισμό  ημερομηνίας έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου,    σύμφωνα με    τα  ετήσια  βροχομετρικά μεγέθη

Β. Καθορισμό, σύμφωνα με   επιστημονικά κριτήρια, των   αρδευτικών αναγκών των υπαίθριων  καλλιεργειών , κυρίως,  ελιά, αμπέλι και  εσπεριδοειδή οι οποίες  καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό   καλής ποιότητας νερού άρδευσης.                                                Γ. Αποτελεσματικότερη  ενημέρωση των παραγωγών – καταναλωτών  του νερού άρδευσης  ό,τι το νερό μπορεί να είναι ο ζωοδότης της περιοχής, όμως   δεν αποτελεί ανεξάντλητο  αγαθό, αντιθέτωςΓια  αυτό  είναι απαραίτητοι να γίνεται συνετή και ορθολογική  διαχείρισή του νερού άρδευσης και πάντα   σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.

  1. Προώθηση της χρήσης της στάγδην άρδευσης η οποία εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των φυτών, μεγάλη οικονομία στο νερό και σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής.
  2. Αύξηση της πυκνότητας σύγχρονων αρδευτικών δικτύων  και  δεξαμενών,  ιδιαίτερα στις περιοχές εκτός Αναδασμού  όπου υπάρχουν τεράστιες απώλειες  νερού, ακριβώς λόγω έλλειψης  σύγχρονων δικτύων,  ενώ ταυτόχρονα οι παραγωγοί ταλαιπωρούνται και αγωνιούν για να ικανοποιήσουν τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών τους .
  3. Εντατικοποίηση των προσπαθειών ώστε μέρος του νερού του Πλατύ Ποταμού από το νότιο Ρέθυμνο να οδηγηθεί προς τη δυτική Μεσαρά, ώστε να δοθεί οριστική λύση στις μεγάλες αρδευτικές της ανάγκες, στην προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση νερού καλής ποιότητας για την άρδευση και στη διασφάλιση της ευημερίας των κατοίκων της περιοχής μας.
  4. Δημιουργία μικροφραγμάτων εμπλουτισμού σε χείμαρρους και ρυάκια τα οποία  μπορούν να  εμπλουτίσουν  καθοριστικά  τον πλησιέστερο    υπόγειο  υδροφόρο  ορίζοντα.

* Ο Μιχάλης Παπαηλιάκης είναι Γεωπόνος στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης και υποψήφιος  Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό «Φαιστός Συμπόρευση – Δήμος για Όλους» του υποψηφίου  Δημάρχου Γιάννη Νικολακάκη