Στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα της Αγίας Βαρβάρας προϋπολογισμού 650.000 €

1675

Υπεγράφη σύμβαση με προϋπολογισμό: 650.000 ΕΥΡΩ

Υπογράφηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γόρτυνας, στους Άγιους Δέκα, σήμερα 12 Ιουλίου 2019, και ημέρα Παρασκευή  η σύμβαση κατασκευής έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»   ποσού σύμβασης έργου 390.036,47 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μεταξύ Δημάρχου Γόρτυνας, Κυρίου Σχοιναράκη Νικόλαου  και ανάδοχης εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εκπροσωπείται νόμιμα από την Ανδρούλα Σουρούλλα.

Η σύμβαση συμπεριλαμβάνει:  Την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης των τμημάτων της υφιστάμενης οδοποιίας  του Δήμου Γόρτυνας.                                                                                              Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

* να γίνει αναβάθμιση του τμήματος της οδού που ενώνει τον οικισμό Καπετανιανά, με την παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη,

* επίσης την αναβάθμιση τμήματος της οδού από Αγία Βαρβάρα προς Άγιο Θωμά

* και της κεντρικής οδού της Αγίας Βαρβάρας με την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, και αντικατάστασης των φθαρμένων εσχαρών.

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 650.000,00 €, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να επιτελεί το έργο της με σεβασμό προς τους δημότες.