Στα Αστερούσια των θρύλων και των παραδόσεων!  Η σπηλιά της Αγίας Κασσιανής…

641

Για τη σπηλιά της Αγίας Κασσιανής σε απόκρημνη πλαγιά στο Κεφάλι (Ακρωτήριο Λίθινον), υπάρχουν πολλοί θρύλοι…

Υπάρχουν πολλοί θρύλοι και ιστορίες για το χώρο αυτό αλλά και θαυμαστά φυσικά φαινόμενα που εμπόδισαν την προσπάθεια κάποιων να ανέβουν στη σπηλιά!

Σύμφωνα με την παράδοση η Αγία Κασσιανή ήταν αδελφή των Αγίων Ευτυχίου και Ευτυχιανών, που μόνασαν στην περιοχή…

Υπάρχει μάλιστα μια τοιχογραφία στο ναό της Αγίας Σοφίας στο Μονόχωρο, όπου απεικονίζεται η Αγία Ευτυχιανή…

Ίσως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο!

Οι τίμιες κάρες και τα λείψανα των Αγίων Ευτυχιανών βρίσκονται  στην Ιερά Μονή Οδηγήτριας.

Ο τάφος της Αγίας Κασσιανής δεν έχει βρεθεί.