Σημαντική εκδήλωση – ενημέρωση την Τετάρτη στο Τυμπάκι από τον Ο.Ε.Φ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού

437

Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

-ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 – ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΠ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

-ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ-ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τετάρτη  19 Δεκεμβρίου 2018 11:30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ

Διοργάνωση : NOVACERT Ε.Π.Ε.

Εισηγητές:

Αγγελάκης Νικόλαος, Γεωπόνος NOVACERT Ε.Π.Ε

Μετζιδάκης Ιωάννης, Γεωπόνος-Τακτικός Ερευνητής