Πληρωμές ύψους 2.8 εκατ. € από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1456

Από τις 08/10/2018 έως τις 09/10/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.805.112,00 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 08/10/2018-09/10/2018