Πιτσίδια: Ζητείται κοπέλα σε καφετέρια για την πρωινή βάρδια

848

Ζητείται κοπέλα σε καφετέρια στα Πιτσίδια για την πρωινή βάρδια 7.00 με 14.00. Μισθός ικανοποιητικός και ασφάλιση.

Πληροφορίες στο: 6973514105