+π. Αυγουστίνος Καντιώτης (+ 2010): Θα έρθη μέρα, που στην Ἑλλάδα δεν θα χτυπήσουν οι καμπάνες το Πάσχα…

827

Επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης (+2010)

Θα έρθη μέρα, που στην Ἑλλάδα δεν θα χτυπήσουν οι καμπάνες το Πάσχα…

Εἴμαστε ἀνάξιοι και στό ναό να πᾶμε και στην Θεία Λειτουργία και θα μας τα στερρήση ο Θεός ὅλα αὐτα.

Η Αληθινὴ χαρὰ βρίσκεται μονάχα κοντά στὸ Χριστό.

Ὑπάρχει ἡ χαρά τῶν ἀγγέλων & ἀρχαγγέλων.

Ἡ χαρὰ τῆς προσευχῆς.

Προσευχηθεῖτε, για να την ἀπολαύσετε.

Ὑπάρχει ἡ χαρά τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, ἡ χαρὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ χαρὰ τῆς ἀγαπης, τῆς ἐλεημοσύνης & τῆς συγνώμης.

Ὑπάρχει ἡ χαρὰ τοῦ ΘΕΟΥ.

Έρχεται θύελλα μεγάλη ἡ ὁποία θὰ μᾶς σαρώση ὅλους καὶ παπάδες καὶ…

Ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι ὁ κόσμος αὐτὸς δὲν ἔχει ἀφέντη.

Τό κάθε σπίτι ἔχει ἀφέντη καὶ ὁ κόσμος αὐτὸς ἔχει Ἀφέντη του τὸν Θεό.

Διάβαζα πρόχθες ὅτι ἐκεῖ στὴν Καισάρεια εἶναι 25 ναοί Βυζαντινοί καὶ Ἐκεῖ ποὺ αἰῶνες ὁλόκληρους οἱ χριστιανοὶ λατρεύαν τὸν Θεό, τώρα πᾶνε μέσα καὶ ουρούν οἱ Τουρκαλάδες.

Αὐτὸ ποὺ ἔπαθαν στὴν Μικρά Ἀσία θὰ πάθουμε ἐὰν δὲν ξυπνήσουμε καὶ δὲν κάνουμε τὴν ἀγίαν ἐπανάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ ἐὰν ἐμεῖς ἐδῶ ἀρνηθοῦμε τὸν Θεό, ταξιαρχία ὄχι ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων ὑμνοῦν ἀκαταπαῦστος τὸν Κύριο «… ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς καὶ ἡμεῖς τοὺς ἐπιγῆς καταξίωσον ἐν καθαρά καρδία σὲ δοξάζει».

Ἀπόψε νὰ μὴν μολυνθεῖτε.

Ὑπάρχει χαρὰ τῆς προσευχῆς.

Προσευχηθεῖτε, γιὰ νὰ δῆτε τί χαρὰ θὰ ἔχετε. Ὑπάρχει ἡ χαρὰ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, ἡ χαρὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ χαρὰ τῆς ἀγάπης τῆς ἐλεημοσύνης & τῆς συγνώμης. Ὑπάρχει ἡ χαρά τοῦ ΘΕΟΥ.

Διδάξτε στὸν κόσμο μὲ τὰ ἔργα σας και μὲ τὴν ζωή σας ὅτι τέτοια χαρὰ θὰ βροῦνε μόνο κοντά στὸ Χριστό.

Εἶναι γεμάτη χαρά ἡ χριστιανική μας Ἐκκλησία.

Πηγή: Πατέρες της Εκκλησίας