Οι στόχοι του ανεξάρτητου συνδυασμού «ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ» για τη Δημοτική Κοινότητα Μοιρών

292

Του στόχους του ανεξάρτητου συνδυασμού για τη Δημοτική Κοινότητα Μοιρών «ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ» περιγράφονται στο φυλλάδιο που δημοσιεύουμε προς ενημέρωση των Δημοτών!