Οι φυσικοί του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Πράξη & Πρόοδος» αξιολογούν τα σημερινά θέματα των πανελληνίων στο μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού

343

Γενικό Σχόλιο:

Τα θέματα της Φυσικής κρίνονται δυσκολότερα από εκείνα της προηγούμενης χρονιάς, με σχετική διαβάθμιση και κάλυψη μεγάλου τμήματος της ύλης, χωρίς ασάφειες στις εκφωνήσεις.

Το θέμα Α αποτελούνταν από γνωστά θέματα, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες.

Το θέμα Β απαιτούσε πιο σύνθετη σκέψη, με καλή κατανόηση στις ενότητες που εξέτασε. Ιδιαίτερα το Β3 ήθελε προσοχή ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η κίνηση γινόταν στο οριζόντιο δάπεδο.

Το θέμα Γ ήταν ένα γνωστό, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, συνδυαστικό πρόβλημα ταλαντώσεων και κρούσεων.

Το θέμα Δ ήταν ένα σύνθετο πρόβλημα της Μηχανικής του Στερεού, μεγάλο σε έκταση που απαιτούσε προσοχή στις πράξεις και στην εφαρμογή της μεθοδολογίας.

Δείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων εδώ

Αξιολόγηση: Γιατρομανωλάκης Γιάννης

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φυσικών Επιστημών:

Γιατρομανωλάκης Γιάννης

Μανιδάκης Μανώλης

Ξαγοραράκη Ρούλα

Πανταγιάς Γιώργος

Χατζάκη Ελένη