Οι αρμπόνες του καλοκαιριού χιονιές του χειμώνα;

1031

Συννεφιά και υγρασία χθες στον κάμπο της Μεσαράς!

Η πρώτη «αρμπόνα» (δηλαδή μεγάλη δροσούλα) του φετινού καλοκαιριού…

Βέβαια δε μας έχει συνηθίσει ο Ιούλιος σε τέτοιες αρμπόνες, αν και οι παλιοί λέγανε πως έκανε πάντα.

Μάλιστα, επειδή τέτοια εποχή ήταν στο αλώνισμα, έλεγαν ότι μέχρι να βγει ο ήλιος τα ρούχα του ήταν μουσκεμένα από την υγρασία.

Πάντως οι καιρικές αυτές συνθήκες είναι ότι καλύτερο για το δάκο της ελιάς, καθώς ευνοούν την ανάπτυξή του!

Πάντως οι γνωρίζοντες τον καιρό λένε, ότι οι «αρπμόνες» του καλοκαιριού είναι χιονιές του χειμώνα.