Οι αριστούχοι μαθητές του Λυκείου Αγίων Δέκα

1471

«Αριστεύσαντες μαθητές  σχολικού έτους 2017 – 2017»

Β΄Λυκείου

1.Δουλγεράκη Αιμιλία του Αντωνίου   19,4

Γ΄Λυκείου

  1. Κογεράκη Μαρία του Μιχαήλ 19,5
  2. Ντόκο Αιμιλιάνο του Νίκο 19,5
  3. Ερωτοκριτάκη Φωτεινή του Νικολάου 18,7
  4. Μαλλιαράκη Κωνσταντίνα του Σταύρου 18,6
  5. Καταχανάκης Μιχαήλ του Κων/νου 18,5
  6. Σάχου Γκρέτα του Μπέντρι 18,3