Ο Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Καρτσωνάκης νέος Περιφερειακός Δ/ντης Εκπ/σης Κρήτης

1361

Αλλάζει βαθμίδα για πρώτη φορά στην ιστορία της η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης.

Μέχρι σήμερα οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης εκλεγόταν από την α/θμια εκπ/ση, ενώ ο νέος προέρχεται από τη β/θμια εκπ/σης.

Πρόκειται για τον Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Καρτσωνάκης που επιλέγει νέος Περιφερειακός Δ/ντης Εκπ/σης Κρήτης

Αναλυτικά, οι νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Κ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΚΟΣΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θ. ΜΑΡΔΙΡΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γ. ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΚΟΠΤΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΜ.ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ν. ΡΑΠΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛ. ΜΠΕΝΙΑΤΑ