Νέος αριθμός για αναγγελίες βλαβών ΔΕΗ

377

Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ ο πανελλαδικός αριθμός για αναγγελίες βλαβών ΔΕΗ.

Είναι το 11500 στο οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι καταναλωτές της ΔΕΗ σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.