Μοίρες: Ζητούνται τεχνίτες οχημάτων – τεχνίτες αγροτικών μηχανημάτων

845

Τεχνίτες οχημάτων – τεχνίτες αγροτικών μηχανημάτων σιδηρουργό – μηχανουργό  από εμπορική τεχνική επιχείρηση στις Μοίρες.

Αποστόλη βιογραφικού  στο: emaslimopoulou@gmail.com