Μεσαρά: Ζητείται ανειδίκευτος εργάτης – βοηθός ταπετσιέρη

302

Ζητείται ανειδίκευτος εργάτης – βοηθός ταπετσιέρη για μόνιμη εργασία.
Επικοινωνία: 6981951454