Μοίρες: Η SENATUS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ζητά υπάλληλο γραφείου

246

Η SENATUS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. με ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για το “ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, ζητεί προς άμεση πρόσληψη για το κατάστημα Franchise Μοιρών, υπάλληλο γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη.
Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία 25 έως 50, άριστη χρήση H/Y και social, γνώση Αγγλικών, Επικοινωνιακές ικανότητες, Εμπειρία σε ανάλογη θέση είναι επιθυμητή.
Παρέχονται: Επαγγελματικό περιβάλλον & εξέλιξη, Μόνιμη απασχόληση, Πλήρης Μισθός, Ένσημα, Επιδόματα, Bonus.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@senatus.gr