Λογιστικό γραφείο στις Μοίρες ζητά προσωπικό

998

Λογιστικό γραφείο στις Μοίρες ζητάει Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών Σχολών
/Διοίκησης Επιχειρήσεων, για εργασία ως βοηθός λογιστή .

Απαραίτητα προσόντα

* Πολύ καλή  γνώση Η/Υ, εφαρμογών γραφείου
* Αγγλική γλώσσα
* Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο email:
logistiriokps@gmail.com