Κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού ο Πλατύς ποταμός…

923

Οι σημαντικές βροχοπτώσεις στα Αμαριώτικα έφεραν μεγάλες ποσότητες νερού στον Πλατύ ποταμό!

Ήδη από τη γέφυρα της Αγίας Γαλήνης (φωτογραφία) η εικόνα του Πλατύ εντυπωσιάζει.

Χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού οδηγούνται στη θάλασσα…

Είναι τα νερά που στερείται το Αμάρι, το νότιο Ρέθυμνο και ο κάμπος της Μεσαράς το καλοκαίρι, καθώς βροχή τελικά έχουμε, διαχείριση του νερού δεν έχουμε.

Αν το φροντίσει η Πολιτεία αυτό και κυρίως τη σωστή διαχείριση των νερών, τότε η περιοχή θα ανασάνει…

Φωτογραφία: π. Ελευθέριος Καβλεντάκης τον οποίο και ευχαριστούμε…